Søknad om medlemskap i Jesus Church Navn / Name 

 Sivilstatus/Maritial Status 


 Ektefelle/Spouse  Kontaktinfo/Contact Information  Fødselsnummer og Fødested /(ID) Personal Number

fødseslnummer består av fødselsdato og personnummer / Personal number consists of date of birth and social security number


 


 Yrke og arbdeidssted/Occupation and workplace  Viktige datoer /Important dates Barn 

Eventuelle barn under 15 år som skal meldes inn i menigheten sammen med deg/dere:
(Dåps- eller fødselsattest må vedlegges.) 

Any children under the age of 15 who are to be registered in the congregation together with you:
(Baptism or birth certificate must be attached)

 Litt om deg selv, din bakgrunn og interesser 

Skriv litt om deg selv, din bakgrunn og interesser.
Skriv gjerne også noe om eventuell erfaring fra tidligere menighetsliv og tjeneste. 

Disippelgruppe & Medlemskurs «Jesus Church Basics» Powered by Cornerstone