Gudstjeneste koordinator

Holde oversikt over at alt i forbindelse med søndagen går som det skal

Forberedelser / Gjennomføring / Opprydding

 

I forkant av søndagen
Finne noen som sier ja til å lede Medarbeideroppstart kl 9. Skrive navnene inn i turnusen i google docs. 

08:55
Skru på lys hvis de ikke er på (alle brytere i skapet i gangen til sakrestiet).

Sjekk om preken har blitt sendt på mail, evt. videresende til skjerm og oversetter.

09:00
Oppmøte, felles info

09:05
Gi eventuell fellesinformasjon

09:10
Skru av alarmen på Treffpunkt, låse opp og gi nøkkel til en av søndagens KIDS-ansvarlige.

Sjekk om alle team er på plass til avtalt tid. Se turnus for oppmøtetid og oversikt over hvem som er på. Ring lederen for området hvis noen mangler. 

Følge opp at de forskjellige områdene bruker sjekklistene, se hvordan de ligger an.

Sjekk at sangere/musikere rydder klær, vesker, ++ bort fra scenen.

Sjekke at talerstolen står på riktig sted på scenen. Sjekk program og se om det må organiseres med rigg om løfting. 

Gtk har ansvar for infostand etter gudstjenesten. Sette opp infostand (roll-up, rundt bord, duk og flyers på bord). Roll-up er i midterste skap på kjøkkenet, boks med flyers er i medarbeiderskap til høyre, helt nederst. 

10:00
Bønnemøte

10:30
Produksjonsmøte og kort gjennomgang (Pastor, bandleder, lovsangsleder, gudstjenestekoordinator og info/kollekt-ansvarlig).

10:45
Det skal være musikk i salen før møte, gi beskjed til tekniker hvis ikke.

Ved forandringer i kjøreplan - gi beskjed til tekniker/skjerm + ev andre involverte.

Sjekk at scene er ryddig (be rigg om hjelp hvis noen må bæres)

10:58
Sjekk at introfilm startes, band er klare og at de som ønsker velkommen er til stede.

 

Under Gudstjenesten

Sitte tilgjengelig på første rad.

Slå på de seks første lyskronene under kollekten. 

 

Etter gudstjenesten

Det skal alltid være musikk i salen etter gudstjenesten, si fra til tekniker hvis det ikke er det.

Gå rett til infostand og stå der i ca. 20-30 min. 

Sjekke at alle levende lys er blåst ut (inngangspartiene, scena, toalettene). 

Sjekke at alle områder er på plass der se skal være (infostand, bokbord, kafe, begge utganger oppe i salen)

Sjekke om vi har nok lightere, lys og kubbelys, hvis ikke, bestill på: http://admin.jesuschurch.no/bestilling

Sjekke alle rom, om det er ryddig (Galleri, toalett, våpenhuset, salen, trapper mot Ullevålsveien, sakristiet, kjøkkenet)

Skru av alle 19 brytere i skapet i gangen til sakrestiet (de eneste lysene som må tas manuelt er lys i inngangen til galleriet, toalettet , lys i inngangen fra Schwensensgate)

Låse dørere med Rigg:

  • Port nede ved Ullevålsveien

  • Port midt i trappa fra Ullevålsveien

  • Dører inn i salen fra Ullevålsveien

  • Hovedinngang på baksiden mot Schwensensgate

  • Hovedutgang ved rampe til slutt

  • Kontorinngangen


Takk for deres innsats! Gud velsigne dere!Powered by Cornerstone