Skjerm

 • 09:00
 • Oppmøte, felles info
 • - Skru på prosjektor
 • Epson-fjernkontroll
 • Stå under projektor og trykk på knappen øverst til venstre
 • Det kommer en lite pip
 •  
 • - Gjør det samme på andre projektor
 •  
 • - Skru på tv’en som henger på galleriet
 • En annen fjernkontroll
 •  
 • - Skru på masen
 • Knapp på baksiden
 • Log inn på Markus Kirke
 • Passord: Markus1927
 •  
 • - Åpne opp programmet som heter ProPresenter
 •  
 • - Til venstre i propresenter finner du biblioteket
 • Her kan du søke på sanger
 • Når du har funnet sangen som skal brukes kan du dra sangen over i en "spilleliste"
 • Disse er nederst til venstre i propresenter
 •  
 • - Når du trykker på en sang, dukker hele sanngen opp i et vindu til høyre
 • Du kan trykke på et sang-element for å få det opp på storskjermen
 •  
 • - Øverst til ventsre i Propresenter finner du en knapp som heter clear: denne knappen tar bort tekst, men ikke bakgrunn
 •  
 • - For å legge på en fin bakgrun trykker du bare på en fil som er i media-biblioteket nederst til høyre
 • Bruke gjerne den filen som er øverst til venstre
 • Fargerrik bakgrunn
 •  
 • - Skru av: Projektor
 • Stå under projektor, trykk på knappen standby
 • Projektor skal begynne å blinke rødt
 •  
 • - Skru av Mac'en
 • Trykk øverst til høyre på apple-symbolet
 • Trykk på slå av

Takk for deres innsats! Gud velsigne dere!Powered by Cornerstone