Skjerm

09:00
Oppmøte, felles info

- Skru på prosjektor
Epson-fjernkontroll
Stå under projektor og trykk på knappen øverst til venstre
Det kommer en lite pip

- Gjør det samme på andre projektor

- Skru på tv’en som henger på galleriet
En annen fjernkontroll

- Skru på masen
Knapp på baksiden
Log inn på Markus Kirke
Passord: Markus1927

- Åpne opp programmet som heter ProPresenter

- Til venstre i propresenter finner du biblioteket
Her kan du søke på sanger
Når du har funnet sangen som skal brukes kan du dra sangen over i en "spilleliste"
Disse er nederst til venstre i propresenter

- Når du trykker på en sang, dukker hele sanngen opp i et vindu til høyre
Du kan trykke på et sang-element for å få det opp på storskjermen

- Øverst til ventsre i Propresenter finner du en knapp som heter clear: denne knappen tar bort tekst, men ikke bakgrunn

- For å legge på en fin bakgrun trykker du bare på en fil som er i media-biblioteket nederst til høyre
Bruke gjerne den filen som er øverst til venstre
Fargerrik bakgrunn

- Skru av: Projektor
Stå under projektor, trykk på knappen standby
Projektor skal begynne å blinke rødt

- Skru av Mac'en
Trykk øverst til høyre på apple-symbolet
Trykk på slå av


Takk for deres innsats! Gud velsigne dere!Powered by Cornerstone