Nattverd i Markus Kirke

09:30 Oppmøte

Forberede nattverd som skal deles ut: 

  • 4 fat med 45 beger på hver (180 til sammen)

  • 4 tallerkner, og en hvit skål med med glutenfritt brød

Legge hvit duk på bordet

Sette alle fatene med med vin på bordet

  • 3 fat på bordet

  • 1 fat på høytaleren

Sette tallerkner og skål på hylla under bordet

Forberede nattverd på alteret: 

Tallerken med hele brødet med serviett over + nattverdskopp med vin (litt mer enn vi har i de små glassene)

Sett brød + sølvkopp med vin midt på alteret


10:00 Bønnemøte
 

Under gudstjenesten
 

Etter gudstjenesten

Rydde kjøkken der forberedelsene er gjort

Rydde nattverdstingene på alteret og fra bordet i salen.

Ta med brødet eller kast det. Helle ut vinen og kaste begrene.

Sjekke om det er behov for mer vin, begere, servietter, glutenfritt brød - eller gi beskjed: http://admin.jesuschurch.no/bestilling

Sjekk at duken er ren til neste søndag, hvis ikke- gi beskjed ved å bruke tekstboksen.


Takk for deres innsats! Gud velsigne dere!Powered by Cornerstone