Kafe Markus

FOR ENGLISH, SCROLL DOWN 

09:00
Oppmøte, felles info

Ordne kafebordet klart
→ På bordet
• duk
• lys
• vannbeholderen
• serviettholder
• blomster
• 2 skilt med "Kafe etter gudstjenesten" og "Cafe after the service"

→ Under bordet
• kopper (papp+plast)
• sukker
• skjeer
• asjetter
• prisliter

Koke kaffe på 2 kanner + 1 liten kanne til sakerestiet (lag til sakerestiet først)

Koke vann og lage ferdig te i 1 kanne

Fylle opp vannbeholderen, sette den på kasse med vannsamleren under

Forfriskninger i sakerestiet: 8 kopper, kaffe og melk.

10:00
Bønnemøte

10:50
Ordne klart det som skal serveres de to serveringsfatene i kjøkken

 

Under gudstjenesten:

Følge med på vannbeholderen og eventuelt etterfylle ved behov

    

ca 12:45 (10 min. før gudstjenesten avsluttes)

Få terminal fra vertskap

Hente det som skal serveres 

Sett frem kaffe- og tekanner som er under bordet

 

Rydding

Rydd bort tomme te/kaffekanner

Rydd kaféområdet i kirken, kast alt i søppelkasse, tørk av bordene

Rydde kjøkkenet (Skru av/ta ut kontakt til vannkoker og kaffetrakter)

Rydde bort kaffe og kopper fra sakeristiet

 

Kasse

Avstemme terminal

Fyll ut skjema på cornerstone

Sett terminal tilbake i det brune skapet med lås

------

ENGLISH

09:00 Gathering, information for everyone

Get the cafe table ready. Tablecloth, candles, water container, serviette holder, flowers, 2 signs with “Kafe etter gudstjenestion” og “Cafe after the service”

Under the table: cups (paper and plastic), sugar, spoons, plates, price list, thermoses of coffee and tea

Make two thermoses of coffee and 1 little thermos for the sacristy (make this first)

Boil water and make 1 thermos of brewed tea

Fill the water container, put them on the box with the drip collector underneath

Refreshments in the sacristy: 8 cups, coffee, and milk

 

10:00 Prayer meeting

10:50 Have all the food ready to serve on the two serving platters in the kitchen

 

During the service:

Make sure the water container stays full. Fill it if necessary.

  

ca 12:45 (10 min. before the end of the service)

Get the payment terminal from the hospitality team

Get out the food for serving

Put out the coffee and tea

 

Clean up

Wash and put away the tea and coffee thermoses

Clean up the cafe area, throw away garbage, wipe the tables

Clean up the kitchen (turn off and unplug the water cooker and coffee maker)

Put away the coffee and cups from the sacristy

 

Payments

Get the printout of sales from the payment terminal (Avstemme terminal)

Complete the form on cornerstone

Put the payment terminal in the brown cupboard with the lock


Takk for deres innsats! Gud velsigne dere!Powered by Cornerstone