Vasking Markus kirke

FOR ENGLISH, SCROLL DOWN

(Hvis dere er veldig få og ikke kan rekke alle vaskeoppgavene, prioriter scene, kirkesal, toaletter, kjøkken og sakristi.)

Støvtørking

I hovedsal og galleri

 • Kirkebenker: sal+galleri (mikrofiberklut!)

 • Alt på scenen (ikke instrumenter!)

 • Varmeovner under benkene, vask med vann og såpe. OBS!! VARME! Ikke vask de hvis de er varm

 • Rekkverk på galleriet

 • Orgel (mikrofiberklut!)

Andre rom

 • Kjøkken

 • Sakristi (bakrom)

 

Støvsuging

 • Scene

 • Teppe/dørmatte bak ved infostand

 

Toaletter

Ved sakristi + ved hovedutgang mot bakgård

 • Toalett

 • Vask

 • Speil

 • Gulv

 • Fyll på med dopapir, tørkepapir, såpe fra skap i gang ved med.arbeider inngang.

 

Vaske gulv

 • Hovedsal

 • Galleri + gang på utsiden av galleri

 • Kjøkken + sakristi + gang

 • Inngangsparti ved alle innganger.

 • Sakristi (bakrom)

 

Vaske trapper

 • Ved Ullevålsveien

 • Ved Schwensensgate (ute)

 • Trapp opp til galleri

 

Til slutt

 • Kast søppel i søppelkontainer ute

 • Sett alt vaskeutstyr tilbake på plass

 • Sortér rene/skitne kluter, legg i riktig plastikkboks

 • Røde bøtter er kun for toalettvask

 • Skru av alle lys

 

Lukk / lås dører

 • Port nede ved Ullevålsveien

 • Port midt i trappa fra Ullevålsveien

 • Dører inn i salen fra Ullevålsveien

 • Hovedinngang på baksiden mot Schwensensgate

 • Hovedutgang ved rampe til slutt pga alarmen!

----

ENGLISH

(If you are not enough people and can’t do all of the tasks, start with the stage, sanctuary, toilets, kitchen, and sacristy)

Dusting

In the sanctuary and balcony

 • Pews: sanctuary + balcony (use a microfiber cloth!)
 • Everything on stage (not instruments!)
 • Heaters under the pews. Wash with water and soap. IMPORTANT! HOT! Don’t wash them if they are hot.
 • Railing on the balcony
 • Organ (use a microfiber cloth!)

Other rooms

 • Kitchen
 • Sacristy

 

Vacuuming

 • Stage
 • Rug and doormat by the infostand in the back

 

Toilets

By the sacristy + by the main door in the back

 • Toilet
 • Sink
 • Mirror
 • Floor
 • Refill toilet paper, paper towels, soap. Supplies can be found in the cupboard by the volunteer/staff entrance (by the kitchen).

 

Wash floors

 • Sanctuary
 • Balcony + hallway to balcony
 • Kitchen + sacristy + hallway
 • All the entrances

 

Wash stairs

 • By Ullevålsveien
 • By Schwensensgate (outside)
 • Stairs to the balcony

 

Last

 • Put garbage in the garbage container outside
 • Put away all cleaning supplies
 • Sort clean and dirty rags, put them in the right boxes
 • Red buckets are only for cleaning the toilets
 • Turn off all the lights

 

Close & lock doors

 • Gate by Ullevålsveien
 • Gate in the middle of the staircase by Ullevålsveien
 • Doors into the sanctuary from Ullevålsveien
 • Main entrance in the back by Schwensensgate
 • Main entrance by the kitchen with the ramp last because of the alarm

Takk for deres innsats! Gud velsigne dere!Powered by Cornerstone