Vertskap i Markus Kirke

Leder/Leader

 • Sjekk at alle medarbeidere er der til kl 9. Hvis ikke de er der, ta kontakt med them

/ Make sure that all are there at 9 am. If they are not there, contact them

 

 • Fordel oppgaver

/Distribute tasks

 

 • Avklar hvem som er med på kollekt, 1 person til terminal, 2 personer til kollektbøssene

/Clearify who will help during the offering, 1 person for the terminal, 2 people for the offering baskets

 

 • Avklar hvem som teller antall besøkende

/Decide who will count the attendees

 

 • Tell kollekten sammen med en tillitsperson under møte, fyll ut skjema på cornerstone og lever pengene i en konvolutt med info til gtk etter gudstjenesten eller legg inn i safen hvis du har tilgang

/Count the offering together with a trusted person during the service, fill out the form on Cornerstone, put the money in an envelope with info and give it to the gtk or put in the safe in the sacristy if you have access

 

 • Pass på at hele sjekklisten er fylt ut på Cornerstone etter gudstjenesten

/Make sure that the whole checklist is completed after the service

 

 • Sørg for at alle verter er med på bønn kl 10. Praktiske forberedelser skal være ferdig til dette

/Make sure all the ushers join for prayer at 10 am. Practical preparations should be ready by then.

 

Forberede nattverd/ Prepare communion

 • Forbered ca. 150 beger til sammen, 4 runde brett og 4 tallerkener til brød, og en mindre tallerken med glutenfritt brød delt opp i biter
  /Prepare about 150 cups on 4 trays, 4 plates for the bread and one smaller plate with gluten-free bread in pieces
 • Legg hvit duk på bordet

/ Put a white tablecloth on the table

 

 • Sett alle fatene med vin på bordet

/ Put all the trays of wine on the table

 

 • Sett tallerkener på hylla under bordet

/ Put all the plates on the shelf under the table

 • Forbered nattverd på alteret: Tallerken med brødet og serviett over + nattverdskopp med vin (litt mer enn vi har i de små glassene)
  / Prepare communion on the altar: One plate with the whole bread covered with a napkin + Communion cup with some wine (a little more than we put in the small cups)

 

Renhold/Cleaning

 • Sjekk begge toalettene: vask ved behov, fyll på med dopapir, tørkepapir, såpe. Spør rigg om hjelp hvis dere ikke finner mer

/ Check both toilets: clean if necessary. Add toilet paper, paper towels, soap. Ask rigg to help you find things if necessary.

 • Plukk opp søppel utenfor Markus kirke og langs veien ned til Schwensens gate
  /Remove litter from outside Markus kirke and along the road down to Schwensens gate
   
 • Kost trappen ned til Ullevålsveien og inngangene ved ullevålsveien og Schwensens gate

/Broom the stairs down to Ullevålsveien and the entrances by Ullevålsveien and Schwensens gate

 

 • Støvsug scenen og inngangsteppe før kl 10.00

/ Vacuum the stage and the entrance carpet before 10 am.

 

Diverse

 • Til velkomst: kok kaffe, 2 termoser, eller forbered twist.

/ Make 2 thermoses of coffee or prepare Twist to give out at the doors

 

 • Sjekk terminaler og sett dem på lading, sjekk papir og gjennomfør en "linjesjekk"

/ Check that the payment terminals are ready for use: plug in the charges, check that they have enough paper, and do a “line-check”

 

 

 • Sjekke kubbelysene i alle lyktene mot Ullevålsveien og i den ene ved Schwensensgate-inngangen, bytte lys ved behov, sjekke/bytte lue ved alteret

/ Check all candles in the entrance from Ullevålsveien and the entrance from Schwensensgate. Change light bulbs if necessary. Check the “hat” by the altar. Change if necessary

 

 

 • Sett fram to glass med vann på scenen til taler / møteleder

/ Put two glasses of water on the stage for the speaker and the meeting leader

Kl 10.30

 • Del ut tolkeutstyr og hørselsvern til folk og ta det imot igjen etter gudstjenesten

/ Distribute and collect the translation equipment and the hearing protection

 

 • Tenn lys på alteret, på scenen, i lyktene mot Ullevålsveien

/ Light the candles on the altar, on the stage, in the lanterns in the entrance from Ullevålsveien

 

 • 2 norsktalende står ved utgangene sammen med velkomstteam og ønsker folk velkommen

/2 Norwegian speaking people stand by the entrances with the welcoming team welcoming people

 

 

 

 

UNDER GUDSTJENESTEN/ DURING THE SERVICE

 

 • Del ut diverse ting, f.eks. kulepenner, flyers, m.m hvis det er avtalt

/Distribute things like pens, flyers, etc if instructed

 

 • Tell antall mennesker i salen når talen starter. Gi beskjed til de som teller kollekt

/Take attendance. Count how many people are in the sanctuary when the sermon starts. Report to the person who is counting the offering

 

 • Tell kollekten sammen med en tillitsperson under møte, fyll ut skjema https://admin.jesuschurch.no/skjemaer/kollektskjema og lever pengene i en konvolutt med info til gtk etter gudstjenesten eller legg inn i safen hvis du har tilgang
  OBS! Husk på at de som teller kollekt må signere kvitteringen før bildet legges ved til kollektskjemaet

/Count the offering together with a trusted person during the service, fill out the form https://admin.jesuschurch.no/skjemaer/kollektskjema, put the money in an envelope with info and give it to the gtk or put in the safe in the sacristy if you have access
OBS! Remember that those who count the offering need to sign on the terminal receipt before they attach the picture to the form

 

 • Ta inn nattverdsbegerne etter nattverden på et fat

/Collect the communion cups on a tray after the communion

 

ETTER GUDSTJENESTEN/ AFTER THE SERVICE

Nattverden/Communion

 • Rydd tilbake nattverdsutstyret fra alteret og fra bordet i salen

/ Put away the communion things from the altar and the table

 

 • Ta med brødet eller kast det.

/ Take the bread home or throw it away

 

 • Hell vinen tilbake i flasken og kast begrene.

/ Pour the wine back into the bottle and throw away the cups

 

 • Vask utstyret og rydd det på plass

/Clean everything and put it back on place

 

Diverse

 • Rydde sammen oversettelsesutstyret

/Collect the translation equipment

 

 • Blås ut lys

/ Blow out all the candles, on stage and by the entrances

 

 • Bytt søplene i salen, på kjøkkenet og på toalettene, og kast søpla i Jesus Church- dunken nede ved veien

/ Change the litter bins in the kitchen, in the back of the church and in the toilets, and throw the bags in the bins by the road

 

Send SMS til SARAH tlf 46965157 hvis det er spørsmål eller behov for flere konvolutter, skjemaer

/Send SMS to SARAH tlf 46965157 if you have questions or are in need of more payment forms, envelopes, or other formsPowered by Cornerstone