Oversetter i Markus Kirke

10:00 Oppmøte, bønnemøte

10:30 Sjekke at tolkeutstyret virker:

 → Spøre noen i sallen om å ta et headsett

 → Sjekke tolkeutstyret fra tolkeboks

Man tar mikrofonen og snakker inn i den mens noen nede i salen sjekker at de hører deg klart og tydelig i headsettet. Tolkeutstyret for dem som skal høre engelsk (den lille boksen som headsettet er plugget inn i) skal være stilt inn på Ch (chanel) 100 og på Ch (chanel) 50 for dem som skal høre på spansk.

​Tolkeboks nr. 1 fra venstre er for engelsktolken
Tolkeboks nr. 2 fra venstre er for spansktolken

Forberedelse til preken - prekenutkast.

    

10:58 Være klar i tolkeboks 

 

Under gudstjenesten: oversette alt som blir sagt i gudstjenesten.

ENGLISH


ESPAÑOL


Etter gudstjenesten: rydde plassen på galleriet, kaste papirer.


Takk for deres innsats! Gud velsigne dere!Powered by Cornerstone